Om SB PORK

Læs mere om SB PORK's historie.

> Læs mere

Bliv Leverandør

Hos SB PORK får vi leveret kvalitetssvin fra svineproducenter over hele Danmark.

> Kontakt SB PORK

BLIV LEVERANDØR

Hos SB Pork får vi leveret kvalitetssvin fra svineproducenter over hele Danmark.

Vi er altid interesserede i at indgå samarbejde med nye leverandører af såvel slagtesvin som søer. Vi samarbejder med Tönnies Livestock Danmark som bistår ved omsætning af smågrise.

Vi er et stærkt alternativ til det kooperative system. Hos os skal du ikke tegne dig som andelshaver, og der sker ingen hensættelse til personlige konti. Vi afregner og udbetaler din efterbetaling med det samme.

SB Pork arbejder tæt sammen med Tican Fresh Meat A/S i Thisted. Besøg Tican Fresh Meat A/S her og se nærmere hvad vi kan tilbyde dig som slagtesvine- og/eller soleverandør eller kontakt Leverandørsupport på tlf.nr. 9919 2313 eller mail afregning(at)tican.dk