"Vi arbejder under de strengeste og mest effektive veterinærkontroller i verden."

NY KUNDE ?

Ønsker du yderligere information vedr. vores produkter eller en uforpligtende samtale om eventuel samarbejde.

> Kontakt SB PORK

OM SB PORK

Læs mere om SB PORK´s historie.

> Læs mere

Kvalitet

Dansk gris er kendetegnet ved en ensartet og høj kvalitet, der bygger på mange års avlsarbejde og optimale vækstforhold hos landmanden. En typisk dansk gris er mindre og mere mager end i andre lande, det sikrer den anerkendte kødkvalitet med lav fedtprocent, god smag og højt ernæringsmæssigt indhold.  

Danmark har en af verdens skrappeste og mest effektive veterinærkontroller. Hos SB Pork har vi en egenkontrol-afdeling, der konstant følger og overvåger produktionen og sikrer, at alle hygiejne- og veterinærkrav opfyldes til punkt og prikke.  

SB Pork overholder alle EU krav til dyrevelfærd, produktion, transport med mere, og er desuden godkendt efter de skrappe krav, der stilles i forbindelse med eksport til bl.a. USA, Japan og Australien.

Racer

SB Pork modtager grise fra danske landmænd, hvor Landrace og Yorkshire fungerer som hundyrlinjer – og Duroc anvendes som handyrrace. Resultatet er en god slagtekvalitet med ensartet kød- og spisekvalitet.

Landrace (LL)

(Foto: DanAvl)
Landrace (LL)

Dansk Landrace er en af hundyrracerne i det danske krydsningsprogram. På grund af Landracens ekstremt høje frugtbarhed og gode reproduktions egenskaber og slagtekvalitet, bruges søer af denne race ofte som moderdyr til YL søer, som er de bedste krydsningssøer til produktion af slagtesvin. Dansk Landrace er en stærk gris med gode ben, som er kendt for sin evne til at føde mange levende grise.

Dansk Yorkshire (YY)

(Foto: DanAvl)
Dansk Yorkshire (YY)

Dansk Yorkshire bruges ligesom Landrace til hundyrrace. Den er samtidigt den bedste race med hensyn til reproduktionsegenskaber. Racen har høj kødprocent, høj tilvækst, lavt foderforbrug og en god kødkvalitet. Frugtbarheden, styrke og moderegenskaberne er Yorkshire-racens væsentligste produktionsparameter.

Dansk Duroc (DD)

(Foto: DanAvl)
Dansk Duroc (DD)

Dansk Duroc stammer fra USA og Canada og er siden blevet forbedret med hensyn til kødprocent og daglig tilvækst. Racen producerer slagtekroppe med god kød- og spisekvalitet. Dansk Duroc klarer sig godt som orne race i kombination med LY søer. Dansk Duroc producerer hurtigvoksende slagtesvin med lavt foderforbrug og høj kødprocent.

Krydsning

For at få fuld krydsningsfrodighed for egenskaber hos både søer og afkom, må man benytte de tre racer i et krydsningsprogram. Ved at benytte søer efter enkeltkrydsning, får man fuld krydsningsfrodighed for egenskaber hos søerne. Hvis man til disse søer benytter orner fra en tredje race, kan man også få fuld krydsningsfrodighed for egenskaber hos afkommet. Ved en treracekrydsning kan man således undgå den nedgang i krydsningsfrodighed for egenskaber hos afkommet, der er kendetegn ved tilbagekrydsning.